دارییش راپپپر

داریوش رادپور (کاریکاتوریست - عکاس - طراح صحنه)

Darush Raadpour- - ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا هنرهای زیبای شهر رم آغاز به تحصیل نمود و ا ادامه در رشته فیلمبرداری نیز فارغ التحصیل گردید. وی پس از فراغت از تحصيل به ايران بازگشت و به مدت شش سال با راديو تلويزيون جام جم همکاری نمود. او در این دوره با روزنامه ها و مجلات آيندگان ؛ كيهان ؛ كتاب جمعه و تهران مصور نیز همكاري داشت و مشاور طراحی صحنه فيلم هاي "كاروان ها" ؛ "صحراي تاتارها" و "ملكوت" بود. -1324 سال 1345-80 به ايتاليا بازگشت و با مجله حزب ليبرال شروع به همكاري نمود و ا ادامه ، سال هاي 1979 - 1983 م. در مدرسه هنري آمريكایی ها در رم تدريس نمود. حدود حدود 1981 سال نیز در مؤسسه “طراحی اروپا” در دو رشته طراحي مطبوعاتي و الفباي كاريكاتور ترس نمدوس. Rdاريكاتورهاي او در روزنامه ها و مجلات Venrdi ، Die Republik و… به چاپ می رسد. از آثار وی تا کنون نمايشگاه هايي در موزه هنرهاي معاصر تهران (11) ؛ انجمن ايران - آمريكا در تهران (1358) ؛ انجمن گوته در تهران (1358) ؛ 1359لان (1980) (2001) ؛ 1986 (1990) ؛ XNUMX اتریش (XNUMX) و .. برپا شده است.

Aktie
Allgemein