ششرو خردمند

ششرو خردمند (بازیگر-کارگردان عال عرصص نمایش)

Shahroo Kheradmand1320 خردمند پنجم شهريورماه سال 8 در تهران متولد گردید. -7 وي حسن خردمند, نويسنده و كارگردان تئاتر و سينما بود و پرورش در یک محيط هنري گرايش او به تئاتر گردید و از -1960 1964-1346 سالگي نخستین فعالیت های نمایشی را در آغ 1355 در سال 1357 م. پس از اخذ مدرک ديپلم متوسطه عازم کشور ايتاليا شد و در ك اااا 1358 در سال 1362 م. به آكادمي ملي هنر رم وارد شد و همزمان در مدرسه “فرسن” تحصیلات تئاتر را نیز ادامه داد. او پس از به پایان رساندن تحصیلات, در سال 1997 با ایفای نقش در ا از نمایشنامه های "آلیرکامو" نخستین اجرای حرفه ای خود را انجام داد. XNUMX همان سال به ايران بازگشت و تاسال XNUMX با كارگاه نمايش تهران همکاری نمود. او همچنین طي قراردادي با وزارت فرهنگ و هنر وقت, به طور اایانه نمایش های "سودابه و سياوش", "رستم و اسفنديار", "گيلگمش" و "داود و هوري هوري" به مدت شش سال در مدرسه بازيگري و كارگرداني تدريس نمود. . XNUMX Aunا رافص اندازی سالن تئاتر Salauno فصل جدیدی در فعالیت های هنری خود آغاز نمود. نمایش های وی در اغلب شهرهاي بزرگ ايتاليا و خارج از ايتاليا در شهرهای برلين ، قاهره ، استان ن استان س ا استان ت ح از شاخص ترین نمایش های وي مي توان به “ارداويرافنامه” اشاره نمود.

Aktie
Allgemein