سییلا ودویی

سییلا ودویی

ییلا ودویی (نقاش - محقق)

Soheila Vadoodiودوديلا ودودي 25 ارديبهشت ماه سال 1338 در شهر كرمان متولد گردید. 1991 وی در این دوره ، از طراحي و نقاشي در آموزش به کودکان بهره می برد ا از اهالي ده چهره نگاریی نمود. طراحی ها و نقاشی های ودودی ین این دوره ، بعدها در كتابي به نام “طراحان ايراني” منتشر گردید‌. 1364 او در سال 1369 م. به ايتاليا عزیمت نمود و در رشته نقاشی آكادمي هنرهای زیبای شهر رم تحصیلات خود را تکمیل نمود. اگرچه سبک ودودی در نقاشی "واقع گرا" است ؛ اما در آثار آبرنگ از “امپرسيونيسم” نیز الهام گرفته است. از آثار نقاشی و طراحی او تا کنون نمایشگاه های متعددی برپا گردیده که نمايشگاه انفرادي در موزه هنرهاي معاصر تهران; گالري سبز ؛ و نمايشگاه هایی در شهرهای رم و مونوروپو كه در ا از آنا ديپلم افتخار نیز دریافت نموتم ، ز درن جلت نموتم ، ز ز جلت نموتم. "نگاهي به چند طراحي" (XNUMX) ؛ XNUMXاحی جلد و تصویرسازی "حرف خوب معلم" (XNUMX) ؛ و “آشنایی با آثار طراحان ایرانی” از جمله آثار منتشر شده ودودی است.

Aktie

سییلا ودویی