ابوالحسن حاتمی

ابوالحسن حاتمی (معمار - مترجم - فعال فرهنگی)

Abolhasan Hatamiدکتر ابوالحسن حاتمی (1327) در سال 1969 م. رهسپار ایتالیا گردید. وی در رشته معماری تحصیل نمود و از مؤسسین انجمن معماران و مهندسین ایرانی در ایتالیا بود (2011 م.). این انجمن یکی از شاخص ترین همایش ها در خصوص معماری معاصر ایران را در محل خانه معماری شهر رم, برنامه ریزی و اجراء نموده است.

حاتمی در کنار فعالیت تخصصی خود ، به ترجمه رار ایتالیایی به زبان فارسی نیز اشتغال داشته است. Annان فارسی دو مجموعه داستانی کودکان از نویسنده ایتالیایی جانی روداری Gianni Rodari ؛ Maria کتاب از نویسنده ایرانی بیژن زرمندیلی با نام "تابستان بیرحم" و مجموعه داستان های کوتاه آنا ماریا اورتزه Anna Maria Ortese بان

شاخص ترین فعالیت حاتمی ، مساعی او در مقام یک فعال فرهنگی است. 2008اتمی که از مؤسسین انجمن ا ایرانی ایتالیایی “الفبا” در شهر رم ست است (XNUMX م.) ؛ و به عنوان دبیر با این انجمن همکاری می نماید ؛ Es geht darum, برگزاری یادمان آیین های ملی ایرانی ؛ پخش فیلم و اجرای موسیقی و دیگر نمایش ها و نمایشگاه های معرف فرهنگ ایران زمین ؛ به همراه برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و… نقش به سزایی در معرفی فرهنگ وام نموزشی زبان و

وی به عنوان یک فعال فرهنگی, نقش شاخصی در راهبری اعتراضات و مطالبات جمعی ایرانیان مقیم ایتالیا نیز داشته است که تهیه و انتشار طومار اعتراضی به نصب مجسمه نظامی شاعر پارسی گو در ویلا بورگه زه Villa Borgese شهر رم, به عنوان شاعر آذربایجانی و بدون اشاره به پارسی گو بودن وی نمونه ای از این فعالیت ها می باشد.

انجمن الفبا اخیرا بر معرفی فرهنگ و ا ایرانی به ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ایران در محل دائمی نمایشگاه های شهر رم ؛ و برپایی جلسات شاهنامه خوانی توسط نقالان کودک و نان "سفیران صلح و دوستی"

Aktie
Allgemein