نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست خصصیراات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ 18.45 دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم ا ازساعت 14.30 - 28 روز پنجشنبه 2019 مارچ XNUMX م. نشست Weiterlesen

Weiterlesen...
نشست تخصصی معرفی معمارع معاصر ایران در شهر رم برگزار شد

نشست تخصصی معرفی معماری معاصر ایران در خانه معماری هر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران و انجمن معماران ایرانی ایتالیا ؛ 15 نظام معماری شهر رم ز از ساعت 1398 روز شنبه ست فروردین ماه XNUMX ، نشست تخصصی “معماری معاصر ایران: Weiterlesen

Weiterlesen...
جشن نوروز 1398 در شهر رم

جUMن نوروز 1398 رایزنی فرهنگی ایران در شهر رم

از ساعت XNUMX روز شنبه سوم فروردين ماه XNUMX جشن نوروزي رايزني فرهنگي در ايتاليا, در ميان استقبال بي سابقه صدها ايراني مقيم و ايتاليايي علاقه مند به فرهنگ و تمدن Weiterlesen

Weiterlesen...
ن گشایش دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی

هل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی در شهر رم

روز شنبه اسفندماه 4 1397, چهل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی, با حضور 45 فارسی آموز آغاز گردید. این دوره شامل Weiterlesen

Weiterlesen...
انتشار کتاب ایران سرزمین شکوه و زیبایی

انتشار ویراسته دوم کتاب ایران سرزمین شکوه و زیبایی در ایتالیا

Islamicایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، ویراسته دد تاب "ایران سرزمین شکوه و زیبایی" (Islamische Republik Iran: Das Land der Pracht und ق قحات) تألیف ؛ انتخاب تصاویر ؛ Weiterlesen

Weiterlesen...
دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالا

هل و چهارمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و چهارمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه فوریه 23 2019 م. (4 1397 اسفند ماه) در محل رایزنی فرهنگی در شهر Weiterlesen

Weiterlesen...
معرفی ایران در دبیرستان جیمز جویس شهر اریچا

Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang Weitere Informationen Weitere Informationen

 از ساعت روز پنجشنبه 10.30 25 1397 بهمن ماه, رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, مجموعه برنامه معرفی فرهنگ و تمدن و چهره معاصر Weiterlesen

Weiterlesen...
ایران میراث بشری, روابط فرهنگی ایران و ایتالیا

برگزاری نشست "ایران میراث بشری ، روابط فرهنگی ایران و ایتالیا" در محل مجلس نمایندگان ایتالیا

&ایزنی فرهنگی ایران با همکاری انجمن Vision & Global Trends ، روز سه شنبه 23 بهمن ماه 1397 ؛ نشست "ایران میراث بشری ، روابط فرهنگی ایران و Weiterlesen

Weiterlesen...