پیام خداحافظی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا

همراهان گرامی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

به همگی شما ، از این فاصله ی ناگزیر ، درود می‌فرستم.

     نمی‌دانم ؛ از کجا ، طی 4 سال گذشته ؛ که سومین حضور خود ا ایتالیا ؛ به عنوان رایزن فرهنگی را تجربه Weiterlesen

Weiterlesen...