چهارمین دوره گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا

نقش انسانی و اجتماعی در گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و دانشگاه های علامه طباطبایی تهران و Sapienza شهر رم, چهارمین دوره گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا, با عنوان "نقش علوم انسانی و اجتماعی در گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا", از ساعت 15 روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 برگزار گردید .

Use این وبینار که با پیام حمید بیات و Giuseppe Perrone سفرای ایران و ایتالیا ؛ و حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی ؛ میزبان این دوره از گفت و گوها گشایش یافت ؛ مریم حسینی ؛ شجاع احمدوند ؛ و سعید میرمحمد صادق اعضاء هیأت ایرانی ؛ و Carlo Cereti ؛ Michele Brunelli ؛ Ele Michele Bernardini اعضاء هیأت ایتالیایی را تشکیل می دادند.

1395 دور این گفت و گوها به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، سال 1396 هفت و گوها به ابتکار دد دور آن با عنوان "نقش هنر در گسترش تعامل و همکاری‌هاعل علمی و فرهنگی میان ایران و ایتالی نر در گسترش تعامل و همکاری‌های علمی و فرهنگی نان و 1397 سومین دور آن با عنوان "افراط گرایی دینی و راه کارهای برون رفت از آن"        

Aktie