نمایشگاه گروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاق هنرمندان موسسه تذهیب در نمایشگاه هنری پارما

با مدیریت موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نمایشگاه گروهی 36 اثر نقاشی هنرمندان موسسه فرهنگی هنری هنری ؛ با موضوع (سماع در اشعار مولانا) از تاریخ 13 لغایت 22 مهر اا 1398

این نمایشگاه که یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین‌المللی اروپا است ؛ همه ساله با شرکت هنرمندان نوگرا ؛ موسسات فرهنگی و هنری ؛ وگالری‌های معتبر از کشورهای مختلف برگزار می گردد.

Aktie