نشست رونمایی برگردان ایتالیای کتاب سفر به گرای 270 درجه

  یان ایتالیایی کتاب سفر به گرای 270 درجه با حضور نویسنده آن در شهر رم رونمایی خواهد شد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, با همکاری مؤسسه ایتالیایی مطالعات شرق میانه و, از ساعت 17 روز چهارشنبه 20 نوامبر 2019 م ( Celli Corso Vittorio Emanuele II, 29 orsار می نماu.

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، این کتاب که ا اثر از ادبیات جنگ تمحلی است ؛ که به زبان ایتالیایی ترجمه گردیده را ، در سال 2018 م. Ou قالب طرح حمایت از ترجمه آثار فارسی ، ا انتشارات Jouvence منتشر ساخته است.

در نشست رونمایی این کتاب که Antonello Sachetti (روزنامه نگار و نویسنده) جلسه گردان آن خواهد بود; علاوه بر مؤلف کتاب; اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا; Michele Marelli مترجم کتاب; لیلا کرمی; و Franco Recanatesi به عنوان سخنران حضور خواهند داشت .

Aktie