افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدقم و جدید شهرمشهد در ماترا

عتایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 17 روز شنبه 5 اکتبر 2019 م. نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهر مشهد درا در شهر ماترا ایتالیا افتتاح می نماید. Hyp مراسم اففتاحیه این نمایشگاه که Hyp Die Hypogea میدان St. Francis شهر ماترا برگزار می گردد ؛ اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و شهردار ماترا حضور خواهند داشت.

در این نمایشگاه 30 عکس جدید شهر ز از محمد خوشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از Giannuzzi از اهالی شهر ماترا ، تا روز 19 اکتبر نمایش داده خواهد شد. ""   

Aktie